Kontakt

Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V.

Niederstr. 3
46459 Rees-Bienen
Tel: 02851/9633-0
Fax: 02851/9633-33

E-Mail: info(at)nz-kleve.de
Internet: www.nz-kleve.de

Bankverbindung: 

Volksbank Emmerich-Rees
Konto: 540 545 1010
BLZ: 358 602 45

Colofon

Aansprakelijkheid voor inhoud

De inhoud van onze pagina’s wordt met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garant staan voor de correctheid, de volledigheid en de actualiteit van de inhoud. Als dienstverlener zijn wij overeenkomstig § 7 lid 1 van de Duitse Telemediawet verantwoordelijk voor eigen inhoud op deze pagina’s, en dit volgens de algemene wetgeving. Overeenkomstig § 8 tot § 10 van de Duitse Telemediawet zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om overgedragen of opgeslagen externe informatie te controleren of te controleren op omstandigheden die op een illegale activiteit kunnen wijzen. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie conform de algemene wetgeving blijven uiteraard onverminderd van kracht. Een desbetreffende aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip van kennisneming van een concrete schending van het recht. Indien ons schendingen van het recht bekend raken, zullen wij de desbetreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

Noch Naturschutzzentrum Kleve e.V. noch derden die de gegevens en het kaartenmateriaal geleverd hebben, zijn op enigerlei wijze aansprakelijk ten opzichte van de gebruiker, in het bijzonder niet voor de correctheid van de weergegeven inhoud.

Hierbij wordt uitdrukkelijk gewezen op het feit dat de aanbevolen routes gebaseerd zijn op vereenvoudigde netwerkprincipes (zij hebben bijv. geen kennis van enkelrichtingsstraten, openingstijden voor het verkeer, etc.) en bijgevolg in enkele sporadische gevallen stukken kunnen worden weergeven van een route die met de fiets of te voet niet gebruikt mogen worden of waar het gebruik aan restricties onderworpen is. Het gebruik van de door de routeplanner Niederrheintouren berekende wegen vindt bijgevolg uitdrukkelijk op eigen risico plaats. Dit geldt eveneens voor alle aanbevelingen onder “Tips voor tochten”. Alle aanbevelingen die verstrekt werden met betrekking tot makkelijk toegankelijke routes werden in 2017 ter plaatse naar eer en geweten gemaakt, maar pretenderen zeker niet volledig te zijn.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod omvat links naar externe websites van derden, waar wij geen invloed op de inhoud hebben. Bijgevolg kunnen wij ook absoluut niet aansprakelijk zijn voor die externe inhoud. Voor de inhoud van de pagina’s waar wij met een link naar verwijzen, is steeds de desbetreffende aanbieder of uitbater van de pagina verantwoordelijk. De pagina’s waar wij met een link naar verwijzen, werden op het tijdstip van plaatsing gecontroleerd op mogelijke  rechtsovertredingen. Op het tijdstip van plaatsing was geen illegale inhoud zichtbaar. Een permanente inhoudelijke controle van de pagina’s waarnaar verwezen wordt, kan echter zonder concrete aanleiding niet van ons verwacht worden. Zodra ons rechtsovertredingen bekend raken, zullen wij de desbetreffende links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De door de uitbaters van de pagina’s opgestelde inhoud en werken op die pagina’s vallen onder het Duitse auteursrecht. De vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en elke andere mogelijke toepassing buiten de grenzen van het auteursrecht kan enkel met de schriftelijke toestemming van de desbetreffende auteur respectievelijk maker. Downloads en kopieën van deze pagina’s zijn enkel voor privaat en niet-commercieel gebruik toegestaan. Voor zover de inhoud op deze pagina’s niet door de uitbater zelf werd opgesteld, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. In het bijzonder wordt inhoud van derden als dusdanig aangeduid. Mocht u toch een schending van het auteursrecht waarnemen, verzoeken wij u om ons dat te melden. Zodra ons schendingen van het recht bekend raken, zullen wij de desbetreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

Gegevensbescherming

Het gebruik van onze webpagina is normaal gezien mogelijk zonder uw persoonlijke gegevens mee te delen. Voor zover op onze pagina’s toch persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres) geregistreerd worden, gebeurt dit in de mate van het mogelijke steeds op vrijwillige basis. Deze gegevens zullen nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden worden doorgegeven. Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij communicatie per e-mail) veiligheidsrisico’s met zich kan meebrengen. Een naadloze bescherming van gegevens tegen aanvallen van derden is niet mogelijk. Het gebruik van in het kader van de colofonplicht openbaar gemaakte contactgegevens van derden om niet uitdrukkelijk gevraagde publiciteit en informatiemateriaal over te maken, wordt hierbij met klem weersproken. De uitbaters van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclamemateriaal, bijv. door spam-mails.

Cookies

Telkens een gebruiker zich toegang verstrekt tot een pagina uit dit aanbod en telkens een bestand opgeroepen wordt, worden er gegevens over dit proces in een protocolbestand opgeslagen. Deze gegevens zijn niet persoonlijk. Wij kunnen dus niet nagaan welke gebruiker welke gegevens heeft opgeroepen. In detail bestaat elk gegevensbestand uit:

- de pagina van waaruit het bestand werd opgeroepen,
- de naam van het opgeroepen bestand,
- de datum en het uur van de oproeping,
- de hoeveelheid overgedragen gegevens,
- de gebruiksstatus (bestand overgedragen, bestand niet gevonden, etc.),
- een beschrijving van het type webbrowser dat voor dit proces gebruikt werd, en
- het IP-adres.

Concept, vormgeving, webdesign en programmering

EFTAS Fernerkundung Technologietransfer GmbH
Oststraße 2-18
D-48145 Münster

Tel.: +49(0)251 / 1330 70
www.eftas.com

Realisering van de auditieve inhoud

mobile-discovery GmbH
Bockholtstraße 151
D-41460 Neuss

Tel.: +49(0)21 31 / 409 568
www.mobile-discovery.co

Gebruikte ‘Open Source’-componenten

- Blob.js, © 2014 Eli Grey, Devin Samarin, MIT/X11 License
- BoxSelect for ExtJs 4.1, © 2011 Kevin Vaughan, MIT/X11 License
- FileSaver.js, © 2014 Eli Grey, MIT/X11 License
- AnimatedCluster strategy for OpenLayers, © 2013 Antonio Santiago, Simplified BSD License
- base64.js, © 2010 Nick Galbreath, New BSD License
- GeoExt2, © 2008-2012 The Open Source Geospatial Foundation, New BSD License
- Hyphenator.js, © 2013 Mathias Nater, GNU Lesser General Public License
- OpenLayers 2, © 2005-2013 OpenLayers Contributors, Simplified BSD License
- Proj4js, © 2014 Mike Adair, Richard Greenwood, Didier Richard, Stephen Irons, Olivier Terral and Calvin Metcalf, MIT/X11 License 

Geo-informatie

De in het systeem gebruikte grondkaarten zijn door het auteursrecht beschermd. Voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en copyright-bepalingen kunt u terecht op de webpagina’s achter de volgende links:

OpenStreetMap´
Digitale Orthophotos NRW

De gebruikte iconen komen uit de Signaturencataloog van XErleben en werden gedeeltelijk uitgebreid.

Samenwerking

Voor delen van de in het systeem bewaarde gegevens wordt gebruik gemaakt van de diensten van de volgende partners:

- fietsnetwerk: Radroutenplaner NRW
- haltes van de ÖPNV: elektronische dienstregeling VRR