Altrhein Reeser Eyland

Voor de poorten van Rees strekt zich het beschermde natuurgebied Reeser Altrhein uit. Idyllisch slingert de geul van de oude stroom zich door het grasland. Het beschermde natuurgebied biedt op een kleine oppervlakte een waardevolle biotoop voor vele plant

Meer

Oude stroombedding Kermisdahl

Meer

Bagelwoud Wesel

Het woud en ook het landschap rondom hebben er niet altijd zo uitgezien als vandaag, en zullen ook in de toekomst blijven veranderen. Net daarom is het zo interessant om zich even te verdiepen in de geschiedenis van dit woud.

Meer

Bienener Altrhein, Millinger Meer, Hurler Meer en Empeler Meer

Het beschermde natuurgebied Bienener Altrhein, Millinger Meer, Hurler Meer en Empeler Meer is een van de belangrijkste en mooiste beschermde natuurgebieden van de Nederrijn.

Meer

Biologische Station im Kreis Wesel

Een houten huis in een groene inzinking op het einde van een doodlopend straatje. Dat klinkt als een vakantiebestemming voor liefhebbers van eenzaamheid, maar hier aan de Freybergweg 9 wordt zwaar gebrainstormd.

Meer

De biotoopverbinding

Meer

Boetzelaerer Meer

Het Boetzelaerer Meer biedt trekvogels een ongestoorde rustplaats en een rijkelijk gedekte tafel. Bij de burcht van Boetzelaer kunnen bezoekers genieten van het uitzicht over het gebied.

Meer

Deichvorland bei Grieth

In het beschermde natuurgebied van het kwelderland bij Grieth wacht de bezoekers een uitgestrekt land met groene weiden. Verschillende uitzichtpunten langs de dijk bieden een mooie blik over het kwelderland en de Rijn.

Meer

Dornicksche Ward

De Dornicksche Ward bevindt zich op de rechteroever van de Rijn in het dijkvoorland ten zuidoosten van Emmerik. Typische ooilandschappen met diepgroene weiden, overblijfselen van ooibossen en natuurlijke stille waters drukken hun stempel op dit betoverend

Meer

Emmericher Ward

Het beschermde natuurgebied Emmericher Ward is een ooigebied van interregionaal belang en vormt een onderdeel van het internationale vochtige gebied en EU-vogelbeschermingsgebied ‘Unterer Niederrhein’. De Emmericher Ward behoort tot de meest soortenrijke

Meer

Grietherorter Altrhein

In het beschermde natuurgebied Grietherorter Altrhein stelt het ooilandschap met de Oude Rijn, de ooibossen en de aangrenzende weiden zich in haar klassieke ornaat voor.

Meer

Haffensche Landwehr, Sonsfeldsche Weiden

Het bijzondere aan de Sonsfeldsche Weiden is haar frisse groen, zelfs midden in de zomer, als andere weiden er reeds verdord bij liggen. Hoe dat komt, kunt u hier uitvissen.

Meer

Hetter, Millinger Bruch

Op het eerste gezicht is er absoluut niets speciaals aan de graslanden en weidebeemden tussen Emmerich en Rees. Toch ligt hier een van de laatste paradijzen voor weidewaadvogels zoals de grutto, de wulp en de kievit verscholen.

Meer

Leyen bij Xanten

Aan het beeld van het typische Nederrijnse landschap met koeien, knotwilgen en veel groen hebben in het bijzonder de zogenaamde ‘Leyen’ hun steentje bijgedragen.

Meer

Lohrwardt, Reckerfeld, Hübsche Grändort

Het beschermde natuurgebied Hübsche Grändort: Hier bepalen uitgestrekte graslanden het landschapsbeeld. Ten westen bevinden zich de afgravingsmeren Lohrwardt en Reckerfeld, die met hun steile oeverseen ideale biotoop voor ijsvogels vormen.

Meer

Moiedtjes-Teiche

‘De Moiedtjes’ vormen een dijkencomplex ten westen van Hüthum, met meer dan 30 natuurlijke waterpartijen. Ondanks zijn geringe omvang is het gebied van uitzonderlijk belang voor de planten- en dierenwereld rond de wateren.

Meer

Moyländer Bruch

Meer

NABU Natuurarena

Wat heeft elektrische stroom met natuurbescherming te maken?

Meer

De laagvlakte bij Menzelen

Het huidige dorp Menzelen wordt omgeven door een landschap van weiden en graslanden, waarin we nog steeds de sporen van de voormalige waterlopen kunnen ontdekken.

Meer

Niersaltarm bij Weeze

Meer

Beschermd natuurgebied Kermisdahl

Meer

Het beschermde natuurgebied van de Isselvlakte

Op uw fietstocht tussen Hamminkeln en Wesel zult u meerdere borden met het opschrift ‘Naturschutzgebiet’ (beschermd natuurgebied) tegenkomen. Hoe ver die ook uit elkaar liggen, deze borden markeren bijna allemaal één groot beschermd natuurgebied.

Meer

De laagvlakte van Momm

Meer

Beschermd natuurgebied Wilde en Zahme Nuth

Meer

Reeser Schanz

Men zou moeten kunnen vliegen ...

Meer

Rijnvoorland Mehrum, Emmelsum, de laagvlakte van Momm

Hier wordt het zicht vanop de dijk langs beide kanten beloond. Het toont ons twee grote beschermde natuurgebieden van totaal verschillende aard: het Rijnvoorland tussen Mehrum en Emmelsum aan de westkant en de laagvlakte van de Momm in het Oosten.

Meer

Rindernsche Kolke

Meer

Uedemer Hochwald

Meer

Een stuk oerlandschap

Vanuit de laagten van de Isselvlakte kijkt men haast eerbiedig op naar de beboste kleine heuvelrug van de Brüner Höhen.

Meer

Weseler Aue

Lang geleden vormde de Weseler Aue nog een deel van het natuurlijke verloop van de Rijn, dat men nog steeds als een boog kan zien als men een blik werpt op een luchtfoto.

Meer

Wisseler Duinen

In het beschermde natuurgebied van de Wisseler Duinen treft men de laatste overgebleven rivier- of binnenduinen van Noordrijn-Westfalen aan. Het beschermde natuurgebied vormt met zijn kenmerkende zandplakkenvegetatie een waardevolle biotoop voor vele spec

Meer