2000 geleden vormde de Rijn de grens van de beschaafde wereld. Aan de ene kant van de rivier hadden de Romeinen hun kampementen opgeslagen en de verworvenheden van de Romeinse cultuur gebracht. Aan de andere kant stonden de Germanen. De Romeinen investeerden veel om hun beschaving te beschermen tegen de barbaarse horden. Het kasteel Quadriburgium maakte deel uit van de verdedigingswerken. Waar ooit het fort lag, ligt nu het plaatsje Qualburg. Het is nog eenvoudig om te zien waarom de Romeinen uitgerekend hier een fort aanlegden. Het ligt halverwege de grote kampementen Xanten en Nijmegen. Tussen beide plaatsen liep een weg en de hier gelegerde soldaten hadden de taak om die weg te verdedigen. Hier beneden in de Rijnvlakte lukte het met meer of minder vriendelijke methodes nog wel om kleinere Germanenstammen ervan af te brengen het Romeinse gebied te plunderen. Bovendien was het fort Quadriburgium groot en stevig genoeg om een aanval zolang af te slaan, tot garnizoenen uit de omgeving te hulp waren gekomen. Germaanse stammen konden niet altijd van plunderingen weerhouden werden, maar de Romeinen waren hier sterk genoeg om ze voor hun daden te bestraffen. Dat wisten de Germanen natuurlijk ook en zo bleef de Romeinse wereld eeuwenlang relatief veilig en stabiel.

Quadriburgium maakte deel uit van de Romeinse limes. Zo op het oog bestonden sommige delen van deze grens uit wat greppels en wallen. Maar eigenlijk vormde de limes een goed doordacht systeem met grotere en kleinere verdedigingswerken. Deze grens stelde de Romeinen in staat om flexibel op wisselende bedreigingen te reageren. Tegenwoordig is er niet veel meer te zien van de Romeinse grenswerken. Maar u kunt er zeker van zijn dat er in de dorpsheuvel en in de grond veel resten van het fort verborgen zijn.

Terug

Quadriburgium

Meer informatie

De kievit en de tureluur

Meer informatie

Vogels moeten werken

Meer informatie

Kilometer vretende vliegers

Meer informatie